Gespecialiseerd in groei en ontwikkeling van onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg en passend onderwijs
 
Wij, Jos van der Pluijm en Juliette Vermaas, vormen samen Penna Onderwijs advies en coaching. Wij zijn sinds 2002 als onderwijsadviseurs actief en beschikken over een brede expertise van het gehele onderwijsveld. Zowel voor landelijke organisaties als voor lokale schoolbesturen en regionale netwerken bieden wij onderzoek, advies, projectmanagement, beleidsondersteuning en coaching. We zijn gespecialiseerd in de thema's Opbrengstgericht Werken (OGW), Passend Onderwijs en Peer-audits/Collegiale visitaties, zowel binnen het primair - als het voortgezet onderwijs. Op basis van onze ervaringen op deze terreinen hebben we diverse praktische brochures geschreven met concrete handvatten om in de school aan de slag te gaan. Daarnaast ondersteunen we scholen en samenwerkingsverbanden bij het optimaliseren van hun kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit door het inzetten van collegiale visitaties/audits. We geven studiedagen voor docenten, schoolleiders en bestuurders rond deze thema's en begeleiden scholen die hiermee concreet aan de slag willen gaan. Tevens zijn we gecertificeerd coach en coachen we schoolleiders, bestuurders en docenten bij hun ontwikkeling. Onder het kopje Aanbod vindt u meer informatie over onze activiteiten. 
 
Onze werkstijl laat zich typeren als analytisch sterk en kwalitatief van hoog niveau. Onze uitvoering van de opdrachten kent een hoog tempo en wij zijn gewend binnen scherpe grenzen van tijd en geld te werken. We kiezen er voor om zoveel mogelijk samen met scholen de benodigde instrumenten en systematieken te ontwikkelen zodat de focus ligt op eigen groei en ontwikkeling. Ook onze coachstijl gaat uit van wat u al wel kan en hoe u dat krachtig kan inzetten om uw handelen te versterken. Daarnaast onderscheiden wij ons door onze heldere schrijfstijl en ons uitgebreide netwerk. Op deze website vindt u meer informatie over ons en over onze projecten. Wilt u meer informatie over een specifiek project of heeft u een concrete vraag dan kunt u ons mailen of bellen.
 
 
In het kader van de AVG werken wij met een privacybeleid en een privacy reglement. U vindt deze in het menu onder het kopje Contact.